Hoofd menu
imageimageimageimage

Jaarthema 2014: Volg Mij

 LogoVolgMij

 

Jaarthema 2013: Vooral de liefde

“Het draait om liefde. Het begon met liefde. Zonder liefde was je nergens”. Zo begint het boek ‘Vooral de liefde’ van Ds. Gerrit Gunnink. vooraldeliefdeHet boek gaat over relaties. Dat komt dicht bij jezelf. Het gaat over vriendschap en over passie. Het gaat over verliefdheid en huwelijk, over de kostbaarheid en de breekbaarheid van menselijke relaties. Het gaat over het geheim, maar ook over de pijn van menselijke relaties.

Het komende kerkelijk seizoen staan onze onderlinge relaties centraal. Aan de hand van het boek van Ds. Gerrit Gunnink zal er tijdens de huisbezoeken en in de preken aandacht aan worden besteed. Daarnaast kan het boek gebruikt worden in bijbelstudiekringen of wijkcontactgroepen.

In het komende seizoen zullen er 7 diensten rondom het thema ‘Vooral de Liefde’ worden gehouden.

 

Themadienst 08 september 2013

 
Thema-2013-064Afgelopen zondag mochten we met elkaar de eerste themadienst beleven. Aan de hand van het tekstgedeelte Micha 7: 8-20 hebben we in de dienst stil gestaan bij de liefde die God aan mensen geeft.
‘Wie is een God als u, die zonden vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee”. (vers 18 en 19). Wat een liefdevolle God! Laat het ons aansporen om in liefde met elkaar om te gaan.

 

Na de kerkdienst was er ruimte voor ontspanning en tijd voor elkaar. Allereerst was er een uitgebreide koffietafel met door gemeenteleden zelfgemaakte cake, taart en andere lekkernijen.

 

Daarna waren er een aantal activiteiten gepland, hoewel deze niet allemaal door konden gaan vanwege het regenachtige weer. Toch was er voor jong en oud genoeg te doen; van spelletjes, knutselen en lezen tot meezingen met oudere liederen bThema-2013-001egeleid door accordeoniste mevr. Lucie Bos. Ook onder het afdak van een nagenoeg leeg fietsenhok was er ruimte voor een spelletje Kubb.

 

In het begin van de middag hebben we met elkaar gegeten. Als iedereen wat meeneemt, resulteert dit al gauw in een gevarieerde, kleurrijke en creatieve maaltijd.

Thema-2013-049

In de middagdienst die volgde mochten we getuigen zijn van de doop van twee kinderen van de gemeente. God laat zijn liefde en trouw zien in het verbond met zijn volk en de doopbelofte aan de komende generaties.