Hoofd menu
imageimageimageimage

40 dagentijd

“Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet”


Schikking:
Flessen geplaatst in een cirkel, als symbool van de aarde. Onderling verbonden door klimopranken (teken van trouw), die samen een krans van solidariteit vormen.

 

Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen.

Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met
minder inspanning en weerstand.

Acht
verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis,
verheerlijkt op de berg.
Christus
Een moeilijke weg om te gaan en
een visioen op een nieuw begin.

Schikking:
In de vorm van het Griekse kruis. Helleborus bloemen in de flessen, die bloeien als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

 

 

 
Zie,
de bloeiende wilg.
Een eerste teken.
Lente
die komen gaat.

Schikking:
De 8 flessen staan in een open elips, zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De grassen versterken het beeld.

 

 

 

 

De intocht in Jeruzalem.
“Kijk naar de koning
van vrede en recht.
Hij is een redder,
een held, die niet vecht.
Zwaai met een palmtak
en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde,
maar heeft ook verdriet”

Schikking:
De intocht in Jeruzalem. 4 flessen aan de ene, 4 flessen aan de andere kant van de “weg” In de flessen gebogen takken en palmblad, als het ware een poort.
 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag
Zo diep als de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –
zo diep in de nacht.
Maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naar binnen slaat
waarin hij wordt gekend
zichzelve kent:
ten dode toe beschaamd,
maar tot de dood bemind.
(Petrus’ verloochening, Inge Lievaart)Schikking:
Flessen (7) staan in de vorm van een kruis. 7 is het heilige getal: 3 + 4.
3 voor de drie-eenheid en 4 het getal voor de wereld. God is in zijn Zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht. Rode bloemen als teken van de tranen/bloeddruppels van Jezus.
 

 

 

 Pasen“Laat Heer,
ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.

Het is Pasen,
een nieuw begin
om te
leven met het hart.

Schikking:
Vorm van de schikking is een hart. Met Pasen gaat het om “zien met het hart”. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen.
Voorjaarsbloemen, bloesems, lichtgroen blad en eierschalen als teken van nieuw leven.