Hoofd menu
imageimageimageimage

Getuigenissen van enkele van onze gemeenteleden:

 

     
     

"Ik ben in 1935 in Almelo geboren en in de Gereformeerde Kerk (Molenkamppark) gedoopt. Bij het opgroeien ging ik trouw en gehoorzaam 2 x per zondag mee naar de Kerk, en later naar catechisatie en de "jongelingsvereniging" om op de juiste tijd belijdenis te doen. Het was alles goed georganiseerd maar het kwam grotendeels neer op kennis vergaren. Maar de echte inhoud en de diepere betekenis....? en daardoor echte betrokkenheid bij "de Kerk"?
De echte kentering zette zich in, toen ik een keer op Urk logeerde bij mijn schoonouders en daar een preek hoorde over Psalm 87: "Men spreekt van U heerlijke dingen" en dat afgezet tegen Spreuken 7 vers 6 e.v., de zonden in donker Jeruzalem, de "schone stad van God"
De Kerk is niet volmaakt, de mensen zijn niet volmaakt, en ook ik ben niet volmaakt.
En nu? Samen met mijn vrouw ben ik in groeiende mate gaan beseffen wat liefde in de Kerk betekent. Inderdaad, ik houd van onze gemeente. Ik hoor er 's Zondags woorden van verzoening en vergeving, van Gods liefde en trouw, van diepe verbondenheid onderling, en daar mag ik in delen. Nee, ik wil daar niet weg. Snapt U?.

Herman Hagens

01 HHs

     
     

03 MVs

Ik ben gescheiden en heb twee prachtige dochters in de tienerleeftijd.
Mijn scheiding is al weer 14 jaar geleden, maar heeft mijn geloof sterker gemaakt.
Ik heb geleerd dat God van moeilijke dingen toch weer iets goeds kan maken.
Toen ik een paar jaar geleden een tumor in mijn buikholte had, was ik klaar voor wát God ook voor mij in petto had. Terwijl veel mensen om mij heen het spannend vonden, kon ik rustig blijven .
Ik wist dat, hoe de operatie ook zou gaan, God alles in de hand heeft.
Gelukkig was de tumor goedaardig en ging de operatie helemaal goed.
Altijd weet ik dat God er voor me zal zijn, ook als ik het even niet zie zitten.
God is veel groter dan wij kunnen bedenken en is ons al minstens 10 stappen vooruit.
Ik ben blij dat ik bij de gereformeerd vrijgemaakte kerk ook weet dat er in mijn moeilijke periodes voor mij gebeden is. En dat we altijd een beroep op elkaar kunnen doen.  

Margreet Valstar

     
     

Hallo, ik ben Alie, ik woon in Almelo, ik ben getrouwd en moeder van vier kinderen. Mijn wortels liggen in Friesland, maar in 1999 ben ik naar het (verre :)) oosten verhuisd. En hier voel ik mij ook prima thuis! Mijn ouders en overige familie wonen dus niet in de buurt en dat vind ik best wel eens jammer. Maar door lid te worden van deze kerk, heb ik er een grote familie bij gekregen! Allemaal broers en zussen en samen geloven we in God, onze Vader.
Ik geloof dat God voor mij zorgt en mij helpt en dat ik onderweg ben naar een nieuwe aarde zonder moeite, pijn en verdriet! Een wereld zoals die door God bedoeld is. Het is goed om niet alleen onderweg te zijn, maar samen te “reizen” door deze wereld naar die toekomst. Want samen sta je sterker! Elke zondag komen we samen in de kerk, maar ook door de week komen we bij elkaar om te zingen, uit de bijbel te lezen, iets te vieren, elkaar praktisch te helpen of elkaar te troosten.
Ik vind het leuk dat je een kijkje op deze site neemt; kom ook gerust eens op zondag naar onze kerk, het lijkt me leuk je daar te ontmoeten!

Alie Dijkstra

04 ADs

     
     
 05 EVs

Mijn naam is Erik Visscher. Ik ben getrouwd, ik heb 4 kinderen en ben sinds 2002 lid van deze gemeente. Naast mijn werk als leraar kan ik mijn tijd en energie ook kwijt in onze gemeente. Zo mocht ik een heel aantal jaren catechisatie geven en het ambt van ouderling vervullen.
De kerk is voor mijn een plek waar ik dát kan doen waar God mij voor gemaakt heeft: kind van Hem zijn. Ik kan Hem hier loven en prijzen, van hem leren en over hem leren. Ik geloof dat God mij hier in deze gemeente een plaats en een taak heeft gegeven. Ik kan deze helpen en dienen. Daarbij geloof ik ook dat de gemeente aan mij gegeven is, om mij te helpen en er voor mij te zijn. Zo heeft de kerk een duidelijke plaats in mijn relatie tot God en mijn naaste.  

Erik Visscher