Catechisatie (12-18+ jaar). Naast de geloofsopvoeding thuis en op school, willen we ook in de kerk de jongeren Gods liefde laten zien, zijn woorden leren lezen en middel zijn in hun geloofsgroei. We doen dit onder andere via catechisatie.

Als jongeren in onze gemeente naar het voortgezet onderwijs gaan, beginnen ze met catechisatie. Ze komen wekelijks (van september tot Pasen) een uurtje bij elkaar onder leiding van een catecheet.
Vanuit de Bijbel bespreken we allerlei onderwerpen. Het doel van deze geloofslessen is dat de jongeren komen tot een persoonlijke geloofskeuze en dit ook uiten door het doen van openbare geloofsbelijdenis.
Omdat geloven ons hele mens-zijn raakt, alle terreinen van het leven beslaat en alle relaties beïnvloedt, proberen we ons geloof daarom ook heel praktisch te maken.
We maken hiervoor gebruik van de catechesemethode Geloof.nu.
In deze methode komen alle onderdelen van de belijdenisgeschriften en daarnaast ook een groot aantal praktische thema's aan bod. De basis van de lessen is natuurlijk wat er in de Bijbel staat.
Van daaruit bekijken we de geloofsleer en bespreken we wat we er in ons dagelijks leven aan hebben of mee kunnen doen.
Daarnaast geven we ook dit jaar extra aandacht aan een tiental basiszondagen uit de catechismus.