De gereformeerde kerk in Almelo, maakt deel uit van deGereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland.

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt wordt gevormd door circa 270 gemeentes: gemeenschappen van christenen in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland. gkv

Verbonden
We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de Enige God, Jezus Christus en zijn Heilige Geest. In onze erediensten en ons persoonlijk leven willen we God en zijn Woord centraal zetten. In een eredienst lezen we uit de bijbel, het woord van God, we luisteren naar de prediking daaruit, we gebruiken de sacramenten (doop en avondmaal), geven onze gaven en bidden en zingen met elkaar. Deze verbondenheid hebben we vorm gegeven in allerlei onderlinge contacten en afspraken. Omdat we samen bij God horen, willen we ook bij elkaar horen. Wij weten ons in alles afhankelijk van God.

Voor iedereen
We willen Gods goede, heilige boodschap - de Bijbel - uitdragen: de enige Weg en richting voor het leven en uitzicht op een eeuwig leven. We zijn verwonderd over Gods uitzonderlijke liefde in zijn schepping en zijn omgang met mensen. We weten ons daarom afhankelijk van Hem, verantwoordelijk voor elkaar en dankbaar voor alles wat we mogen ontvangen. Daaraan geven we vorm door het beleven, bewaren, doorgeven en vóórleven van Gods boodschap: persoonlijk, in kerk, samenleving en wereld. Bij dit alles vertrouwen we op Gods hand in de wereld en in een kerk van mensen, die eigentijds en plaatselijk met God willen omgaan. We zoeken eenheid in geloof, in contact en samenwerking met christenen Nederland en wereldwijd.