Hoofd menu
imageimageimageimage

Het gemengde koor Jubilate Deo is opgericht in 1975 n.a.v. het 25-jarig ambtsjubileum van ds. W.G.Raven.

De start was met 30 leden en de heer L. Altena was 5 jaar dirigent. Daarna kwam het dirigeerstokje in meer geoefende handen terecht. Diverse dirigenten zoals Freddy Veldkamp, Frederikus aan het Rot en Henk Linker zijn aan ons koor verbonden geweest. Mede daardoor heeft het koor muzikale vorming gekregen.
Door de jaren heen is het koor geleidelijk aan kleiner geworden. Er was een lange stabiele periode van zo’n 16 leden. Het is bijzonder dat de moed niet werd opgegeven. De positieve instelling van het koor en het aantrekken van zangers uit diverse kerken heeft de laatste jaren geleid tot groei van het ledental. Momenteel bestaat het koor uit 22 gemotiveerde leden en er heerst een prettige sfeer.
Wij repeteren wekelijks op de donderdagavond in de kerkzaal van 19.30 uur tot 21.15 uur o.l.v. Gerrolt Droogsma. Hij is vanaf het jaar 2000 onze dirigent.
Het repertoire bestaat uit kerkelijke koormuziek zoals motetten, koralen en zangstukken van diverse componisten.
Wij geven jaarlijks uitvoeringen met diverse koren uit de omgeving van Almelo.
Ook treden wij regelmatig op in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen. Tijdens deze concerten en optredens wordt het koor begeleid door onze pianist Roel Praas. Wij hopen als koor nog verder te kunnen groeien, wat betreft het aantal leden, maar ook in muzikale vorming en kwaliteit.
In 2018 zijn we begonnen met het instuderen van o.a. de volgende koorwerken: Psalm 42 van F. Mendelssohn, Neem mijn stem van J. Mulder, Jubilate Deo van W.A. Mozart, De Heilige Stad van S. Adams en Jesu, meine Freude van D. Buxtehude. Heeft u interesse om daar een steentje aan bij te dragen? Kom dan gerust eens langs om een kijkje te nemen of mee te zingen tijdens een repetitie. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met
Leo Gehring, tel. 0546-868169 of Gerrolt Droogsma, tel. 0546-644847