Als u bij ons te gast bent in een dienst waarin het avondmaal wordt gevierd, en u bent in uw eigen kerkelijke gemeente gerechtigd om het avondmaal te vieren, dan bent u ook in onze gemeente van harte welkom aan de tafel van Jezus Christus. Tijdens diensten dat we het heilig avondmaal met elkaar vieren:

kerkdienst5

Vieren we dat we verbonden zijn met Christus en met elkaar.

  • Gelooft u van harte dat onze Heer Jezus Christus voor al onze zonden gestorven is?
  • Neemt u zich voor om in alles naar Gods wil te leven?

U bent van harte welkom!