Kinder- en Jeugdwerk ’t Kuierpad

We verlangen ernaar dat onze kinderen en jongeren een levende relatie met God krijgen.
We willen hen helpen God steeds beter te leren kennen, vertrouwen en liefhebben.
kuierpad-logo

Zodat zij ontdekken dat God, dankzij Jezus,  ook hun Vader wil zijn en dat zij de leiding van hun leven in handen van hun Heer geven. Van daaruit kunnen ze dan ook betrokken leden van de gemeente en inspirerende christenen in de maatschappij zijn.
Voor de kinderen is er kinderwerk tijdens de diensten.  
Voor de tieners en jongeren is er: catechisatie, jeugdvereniging, RoYAl en de soos KiVaGo.