Onze gemeente is een levende kerkgemeenschap in ontwikkeling, persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk. De gemeente bestaat uit ongeveer 500 leden.

 

gemeente1We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. De zondagse kerkdiensten vormen het hoogtepunt van ons gemeenteleven. We komen dan twee keer bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten, samen te bidden, te zingen en te luisteren naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft. Dat is nog steeds een goede boodschap, die mensen goed doet en stimuleert als kind van God te leven. Daarnaast zijn we regelmatig bij elkaar in bijbelstudieclubs, gebedsgroepen, jeugd- en ouderenactiviteiten en tal van andere dingen.  

 

 

Wijken

Hoewel we inmiddels een behoorlijke gemeente zijn, blijven we toch graag persoonlijk bij elkaar betrokken. Daarom is de gemeente onderverdeeld in wijken. Deze wijken zijn op hun beurt verdeeld in 2 contactgroepen. Binnen deze contactgroepen is er volop ruimte om met elkaar mee te leven en naar elkaar om te zien in het dagelijks leven. Het omzien naar elkaar wordt ook meer structureel vormgegeven binnen de wijk door contact met de wijkouderling, wijkdiaken.

Kinderen en jongeren

Tijdens de morgendienst is er een kinderoppas voor de kleine kinderen. De kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen spelen en krijgen een Bijbelverhaal met verwerkingsopdracht aangeboden. ’s Middags kunnen de oudere kinderen tijdens de dienst een preek op hun eigen niveau krijgen in een van de kinderclubs. Voor de jeugd vanaf 12 jaar zijn er op maandagavond wekelijkse catechisaties. Tijdens deze lessen worden lessen uit het leerplan voor geloofsonderwijs geloof.nu behandeld. Daarnaast zijn er om de veertien dagen op vrijdagavond vanaf 20:00 jeugdverenigingavonden. Tijdens deze avonden lezen we in de Bijbel en praten we met elkaar over wat het geloof voor ons betekent in ons leven en hoe we hier vorm aan kunnen geven. Na afloop van de verenigingsavond is er gelegenheid om wat te drinken en gezellig bij te kletsen in de soos van ‘Kivago’.

Verenigingen

Ook voor de volwassen gemeenteleden zijn er, naast het bezoek van de erediensten, verschillende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, samen de Bijbel te bestuderen, te zingen en te bidden. Zo zijn er bijeenkomsten van mannen- en vrouwenverenigingen, Bijbelstudiegroepen, een gebedsgroep, koor en band.

Omgang

gemeente4Geloven is niet hetzelfde als het klakkeloos aannemen van allerlei zaken. Geloven is omgang met God, persoonlijk, maar ook samen in de gemeente. De relatie met God dat is waar het om draait. Binnen de gemeente helpen en stimuleren we elkaar zoveel mogelijk een levende verhouding met God te onderhouden. Daarbij is iedereen welkom. Iedereen is anders Onze gemeente bestaat uit een grote verscheidenheid aan mensen met kwaliteiten, behoeften en verwachtingen, maar ook beperkingen, problemen en teleurstellingen. Daarom zijn we ervan doordrongen dat we in alles afhankelijk zijn van God. Bij alles wat we doen zoeken we Gods hulp in gebed. Dit alleen geeft ons steeds de kracht, liefde, wijsheid, geduld en moed om te luisteren naar Hem en te vertellen van zijn liefde voor ons en voor U.

Iets voor u?

In onze gemeente wordt de Emmaüscursus “Op weg” gegeven voor mensen die meer over het christelijk geloof willen weten en het leven als christen intensiever en serieuzer willen gaan onderzoeken. Tijdens de herfstvakantie organiseren we jaarlijks een kinderprogramma met allerlei activiteiten voor kinderen in de leeftijd 6-12 onder de naam KomMa. Welkom! We zouden u daarom ook graag willen ontmoeten in één van onze diensten. U bent altijd van harte welkom in ons midden!

Normale aanvangstijd eredienst: Morgendienst: 10:00 uur
Ons adres: Bellavistastraat 26
7604 AE Almelo
0546 - 816 714

Rooster kerkdiensten >

Plan m.b.v. deze link uw route>