Kerkdiensten NGK, Bellavistastraat 26, 7604 AE Almelo:

   

19 mei 2024 10.00 uur  – 1e Pinksterdag

br E. Visscher.
Collecten:

  1. Kerk - inventaris
  2. Kerk

26 mei 2024 10:00

br. J. Bakker
Collecten:

  1. Deputaatschap Financiën en Beheer
  2. Kerk. (classis)
   

2 juni 2024 10:00 uur - belijdenisdienst

dr. Hans Burger
Collecten:

  1. Vereniging Samenwerking Emeritering
  2. Mission

9 juni 10.00 uur

zr. Lidy Winters
Collecten:

  1. Kerk – eredienst
  2. Project Beerze
   

De viering van het Avondmaal is bedoeld voor belijdende leden van onze gemeente.
Gasten, die willen deelnemen aan de viering, willen we wijzen op de regeling, die we daarvoor hebben opgesteld.