Kerkdiensten NGK, Bellavistastraat 26, 7604 AE Almelo:

   
1 oktober 2023 -10.00 uur
ds. Jacob Glas, emeritus Maastricht.
Collecten: Theologoische Universiteit + Deputaatschap Financiën & Beheer Hulpbehoevende kerken + Kerk (gemeentelijke activiteiten)
8 oktober 2023 -10.00 uur
ds. Jacob Glas, emeritus Maastricht.
Collecten: Vereniging Samenwerking Emeritering + Mission Indonesië
   
15 oktober 2023 -10:00 uur
ds. Hans Bronsveld, ICF Apeldoorn.
Collecten: Kerk, (Onderhoud) + Extern doel

22 oktober 10.00 uur
W. van Herwijnen, pastoraal werker GKv Enschede-Noord
Collecten: Kerk + Nederlands Bijbel Genootschap

   
   
   

De viering van het Avondmaal is bedoeld voor belijdende leden van onze gemeente.
Gasten, die willen deelnemen aan de viering, willen we wijzen op de regeling, die we daarvoor hebben opgesteld.