Voor het eerst in de kerk?

Misschien bent u van plan eens een kerkdienst te bezoeken, omdat u gewoon eens wilt weten wat daar allemaal gebeurt in de kerk aan de Bellavistastraat of u bent op zoek naar God. Misschien bent u uitgenodigd door iemand van onze kerk en kijkt u eerst eens op internet wat u kunt verwachten.

Wellicht voelt het vreemd of onwennig om een kerk binnen te stappen en een kerkdienst mee te maken. Ook al bent u niet bekend in de kerk, God kent u al wel. Wij mogen u namens Hem van harte welkom heten! Want dit is de plaats waar we God en elkaar mogen ontmoeten. Tijdens de dienst wordt er gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling en er wordt gezongen uit het Gereformeerde Kerkboek en uit het liedboek voor de kerken. De teksten van de liederen zullen worden geprojecteerd op de muur. In de hal van de kerk staat er altijd iemand klaar die u de weg kan wijzen in onze kerk. U kunt ze herkennen aan de badge met de tekst ‘welkom’. Zij kunnen u van een bijbel en kerkboek voorzien.

 

Ontmoeting tussen God en ons

kerkdienst02

De kerkdienst die we ook wel eredienst noemen vormt een gesprek van God mijn zijn gemeente (de mensen in de kerk). God spreekt tot ons en wij mogen antwoorden. Hij komt eerst naar ons toe met Zijn groet aan het begin van de dienst: "Genade zij u en vrede...". Ook bij het lezen uit de Bijbel en het voorlezen van Zijn wet is God aan het woord. Gods woord in de bijbel wordt uitgelegd in de preek. Aan het eind van de dienst geeft Hij ons zijn zegen mee naar huis: "De Here zegene u en Hij behoede u..." Zo komt God zelf de hele dienst naar ons toe.  

 

 

kerkdienst3

 

Onze reactie

Als God tot ons heeft gesproken mogen wij daarop antwoorden. Dit gebeurt door te zingen, met gebed en met onze giften door middel van de collecte. Deze giften worden voor in de kerk op de schalen aangeboden aan God. Op deze manier willen wij God bedanken voor alles wat Hij ons geeft. We willen Hem aanbidden en Zijn naam groot maken met onze zang en onze muziek. En in ons gebed willen we onze verkeerde daden (onze zonden) aan Hem voorleggen en vragen om vergeving. Ook leggen we de nood van de wereld, en van onszelf, aan Hem voor.  

 

 

kerkdienst04

 
 

 De liturgie

De structuur van dit gesprek met God, dus alle verschillende elementen samen die in de kerkdienst aan bod komen, noemen we 'liturgie'. De liturgie heeft een bijzondere betekenis in de ontmoeting tussen God en ons. Samen met al die anderen ontmoet je immers als gemeente de heilige God. Uit liefde en ontzag voor Hem proberen we deze ontmoeting met Hem in eerbied en stijlvol te laten verlopen. De liturgie van de dienst staat redelijk vast, er zijn een aantal varianten in gebruik. Maar de voorganger vertelt ook precies wat er gaat gebeuren. 

 

 

 

 

Verbond

God wil zijn gemeente niet alleen ontmoeten, Hij wil een blijvende verbinding aangaan met mensen. Zoals het huwelijk een verbond is tussen 2 mensen, zo gaat God een verbond aan met zijn gemeente. Er wordt in de bijbel dan ook wel over de bruid van Christus gesproken. Dit kan alleen niet zomaar gebeuren. Wij mensen zijn totaal geen gelijkwaardige partner aan God. Het grootste probleem dat tussen God en de mens in staat is de zonde. Geen enkel mens is namelijk in staat volkomen recht te doen aan God en aan andere mensen, zoals God dat in zijn wet van ons eist. De bijbel verhaalt heel duidelijk dat God zelf dit probleem heeft opgelost doordat Jezus de schuld van alle mensen op zichzelf heeft geladen door te sterven aan het kruis. Hierdoor kan God weer een verbinding met de mens aangaan. In de doop en het avondmaal worden dit verbond duidelijk zichtbaar. Dit zijn zichtbare tekenen die ook sacramenten worden genoemd.  

 

kerkdienst04

 
 

Doop

Tijdens de dienst kan er een baby of soms een groot kind of een volwassene worden gedoopt. De voorganger giet dan een beetje water over het hoofd van de dopeling. Het is een zichtbaar en voelbaar teken van Gods verbond met ons. Hij zegt daarmee: "Zo zeker, als dit water je schoon wast, zo zeker reinig Ik je van jouw zonden". Daarmee belooft Hij, dat Hij jouw Vader wil zijn, dat Zijn Zoon Jezus jouw tekorten (de Bijbel noemt dit zonde) wil wegnemen, en dat Gods Heilige Geest in jou wil wonen. Voordat de bediening van de doop plaatsvindt lezen we eerst een formulier. In dit formulier staat precies uitgelegd wat de betekenis is van de doop. 

 

 

 

kerkdienst5Avondmaal

Een ander zichtbaar teken van het verbond met God is het ‘heilig avondmaal’. Het is heel bijzondere ontmoeting tussen God en Zijn gemeente in de vorm van een symbolische maaltijd. Deze maaltijd heeft Jezus zelf heeft ingesteld. Deze instelling verzekert ons ervan dat Jezus Christus zijn lichaam en bloed heeft gegeven als betaling voor onze zonden. Het brood staat symbool voor Zijn lichaam en de wijn voor Zijn bloed. Het verbond van God met ons is net zo zeker, als je met eigen ogen ziet dat het brood gebroken, en de wijn geschonken wordt. Je kunt het zien en proeven. De gemeenteleden, die op volwassen leeftijd hun geloof in God in het openbaar hebben uitgesproken, worden voor deze maaltijd uitgenodigd. In onze gemeente kennen we twee vormen van viering van het Avondmaal: de ene keer houden we een gaande viering en de andere keer een (zittende) tafelviering. Voorafgaand aan de maaltijd wordt er een formulier gelezen, waarin de betekenis van het avondmaal wordt uitgelegd. Deze maaltijd vieren wij 8 keer per jaar.

 

En nu?

Als u na afloop van de kerkdienst graag met iemand zou willen praten of bidden, dan kan dat. Er zijn altijd 2 mensen die achterblijven na de kerkdienst om u van dienst te zijn. U kunt hen of iemand anders altijd vragen om u te helpen. Op de eerste zondag van de maand zijn we het gewoon om na de dienst met elkaar een kop koffie of limonade te drinken.